︎
Småskala, urban fornyelse

Vedbod til “Grønn sofa”

2016



Prosjekt: Vedbod til kunstprosjektet “Grønn sofa”
Sted: Tiller Øst, Trondheim
Oppdragsgiver: Vigdis Haugtrø
Arkitekt: Nøysom arkitekter
Medarbeidere: Trygve Ohren, Cathrine Johansen Haanes
Status: Ferdigstilt 2016
Fotorettigheter: Vigdis Haugtrø


I forbindelse med Vigdis Haugtrøs kunstprosjekt i nye bydel Tiller øst, "Grønn Sofa", som ble gjort på bestilling fra Trondheim kommune, fikk vi i oppdrag å tegne en liten vedbod som skulle romme ca. 3000 l ved. Det var viktig at vedskjulet ble så enkelt som mulig slik at det ikke stjeler oppmerksomhet fra kunstprosjektet. I tak og gulv er det bygget med kjerneved furu. Spilevegg og ramme er bygget med sentvokst gran. Spilene er valgt beiset i en mørk farge for å fremheve veden.


We were asked to design a small woodshed for an art project called "Green Sofa" by Vigdis Haugtrø in the newly developed area of Tiller east, in Trondheim. The design is simple and functional, so it won't take attention away from the main art project.


©Nøysom arkitekter AS, Oslo, Norway