︎
Tilbygg, skisseprosjekt

Asbjørnsens gate 39

2016- (under arbeid)Prosjekt: Tilbygg for to familier
Sted: Tyholt, Trondheim
Oppdragsgiver: Erlend Trøyte og Alexey Matveev
Arkitekt: Nøysom arkitekter
Medarbeidere: Cathrine Johansen Haanes, Trygve Ohren, Haakon Haanes
Status: Skisseprosjektering pågår


Prosjektet er et skissestudie av et tilbygg for to familier, som bor i hver sin leilighet i 1. og 2. etasje i en firemannsbolig fra slutten av 40-tallet.

Familien i 1. etasje ønsker et ekstra soverom, utvidelse av stuen, kjellerstue og bad og hybel i kjelleretasjen. Fra familien i 2. etasje er det et sterkt ønske om en klimatisert vinterhage som fungerer som utvidelse av stuen, samt en trapp fra terrassen ned til hagen.

I vårt forslag er den overordnede ideen å se på tilbygget som et eget lite rekkehus påkoblet den eksisterende firemannsboligen, heller enn en utvidelse av det eksisterende bygget. Det er derfor viktig at formspråket uttrykker at tilbygget er noe nytt og eget, og står i kontrast til det eksisterende huset. Dette er poengtert ved at vi har foreslått en slags slisse med smale vinduer i overgangen mellom det nye og det gamle.

Vi foreslår et grønt tak med takvinduer for å få så mye dagslysinnslipp i 2. etasje som mulig, og å gi tilbygget et mer grønt preg. Fasadematerialet vi foreslår er den tradisjonelle og svært miljøvennlige japanske byggeteknikken med brent tre (shousugiban). I tillegg til å markere en kontrast til de gulmalte veggene i det eksisterende huset, er den mørke trekledningen og det grønne taket et velkjent tema i tradisjonell norsk byggekunst. Det smale rekkehuset/tilbygget gir en moderne tolkning av dette tradisjonelle uttrykket.

Tilbygget ligger på østsiden av det eksisterende huset. Soverommene er plassert mot nord og tar utgangspunkt i logikken i den eksisterende planløsningen. Dette har resultert i en fasade som er mer lukket i den ene delen av tilbygget, og som åpner seg mot sør og mot hagen.

Total grunnflate på tilbygget er 4,8 m x 9,5 m, eller rundt 45 kvadratmeter. I kjelleren er det tegnet inn en liten hybel i tilbygget og en kjellerstue i det eksisterende huset. Fra inngangen til tilbygget kan man gå ned i kjellerstua, og via en trapp derfra rett opp til oppholdsrommet i 1. etasje. Familien i 2. etasje har fått en utvidelse av den eksisterende verandaen og en ny terrasse under tak i forbindelse med en vinterhage. Fra denne terrassen kan man gå ned en utvendig trapp i fasaden, slik at man kommer direkte ned i hagen. Familien i 1. etasje er også koblet på denne trappen.


In this project, which is still in the early stages, we have sketched up a an annex for two families living in the first and second floor in the end of a two story multifamily house from the end of the 1940s.

The family on the first floor want an extra bedroom, an extension of their living room, and a bathroom and living room in the basement. The family on the second floor want a winter garden that function as an extension of their living room, and stairs down to the garden directly from their apartment.

In our proposal we want the annex to be perceived more as a narrow row house connected to the main house than a mere extension to it. We wanted to make something new and different, in contrast to the existing building, rather than just something more. This is underlined by a sort of slit, lined with windows in the transition between the existing house and the new annex, marking them out as two separate volumes.

We have suggested a green roof, with roof windows to let in as much daylight into the second floor as possible, and give the annex a more green look. As cladding we propose burned wooden boards, using the environmental friendly traditional Japanese technique of shousugiban. In addition to being a contrast to the yellow walls of the existing house, the black wooden house with a green roof is a homage to traditional Norwegian houses as well (and its many more recent imitations), with a modern row house design.

The annex is situated on the east side of the existing house. The bedrooms are on the north side following the logic of the existing house, resulting in a more closed facade towards the main street and entrance, and a more open facade towards the south and the garden.

The footprint of the annex is roughly 45 square meters, or a little under 5 by 10 meters. From the entrance to the annex, through a small one room apartment, you can go down a few stairs to a basement living room, which has a direct stairway up to the first floor living room. On the second floor the existing terrace and the living room is connected to a new and larger roofed terrace and a winter garden. From here you can walk directly down a separate stairway to the garden. The family on the first floor can also use these stairs.
©Nøysom arkitekter AS, Oslo, Norway